Πέμπτη, Μαρτίου 05, 2015
 
 English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)
Διαγωνισμοί
18/8/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2010-14

 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 09/09/2010

 Ανάθεση για την : «Καλλιτεχνική Επιμέλεια και Εκτύπωση Εντυπου Εκθεσης Πεπραγμένων ετους 2009 του ΟΣΕ». 
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη #5.000# ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και  #6.150# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Return
  

Copyright 2010 - ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Όροι Χρήσης Δήλωση Προστασίας Δεδομένων