Πέμπτη, Δεκεμβρίου 18, 2014
 
 English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)

Για πληροφορίες σε τιμολόγια & δρομολόγια
 

 

 

Καλωσήλθατε στην Ιστοσελίδα του ΟΣΕ

Η αποστολή του ΟΣΕ είναι:

 • Να καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων.
 • Να μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς με συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
 • Να υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Ο ΟΣΕ είναι ένας σύγχρονος Όμιλος εταιριών παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς ο oποίος υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο στις ανάγκες τόσο της μετακίνησής του όσο και της διακίνησης εμπορευμάτων εντός και εκτός Ελλάδας. Ο ΟΣΕ υπηρετεί τον πολίτη ενσωματώνοντας στις καθημερινές του πρακτικές το όραμα και τις αξίες που επιθυμεί να μοιράζεται μαζί του, το προσωπικό του και την οικονομική κοινότητα της χώρας.

Οι βασικές αξίες από τις οποίες εμφορείται ο ΟΣΕ είναι η Συνέπεια, η Εντιμότητα, η Αξιοκρατία, η Ακεραιότητα, η Διαφάνεια, η Αξιοπιστία και η Ποιότητα.

Αυτές εκφράζονται:

 • Στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υψηλής ποιότητας με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στον πολίτη.
 • Στη συμβολή του στη συνεχή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Στη διαχείριση των οικονομικών και υλικών πόρων που του εμπιστεύεται η Πολιτεία, με σύνεση και διαφάνεια.
 • Στη δημιουργία φιλικού και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου οι εργαζόμενοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές αξιοποιούν τις δυνατότητες τους, σε καθεστώς ίσων ευκαιριών και αξιοκρατικής εξέλιξης χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.
 • Στη συνεργασία του με όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς και διαχειριστές των λοιπών υποδομών μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του εθνικού συστήματος μεταφορών και των διευρωπαϊκών δικτύων.
 • Στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαίτερα στα θέματα της σιδηροδρομικής υποδομής, του περιβάλλοντος, της επικοινωνίας και της πληροφορικής, επιδιώκοντας την επίτευξη αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
 • Στην υιοθέτηση υψηλών προτύπων ποιότητας, δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.
 • Στη συμβολή του ΟΣΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Error Συνέβει κάποιο σφάλμα.
Σφάλμα: Καρτέλες δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Ελαχιστοποίηση
15/12/2014

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για τα «Προηγμένα Συστήματα Εξυπηρέτησης επιβατών στους σταθμούς του ΟΣΕ με τη χρήση των ΤΠΕ», προϋπολογισμού 1.843.760,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.498.991,87€ χωρίς ΦΠΑ).

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

 

    Διαβάστε περισσότερα ...

12/12/2014

 Ο ΟΣΕ  Α.Ε  διενεργεί  πρόχειρο  διαγωνισμό με αριθμό 2014-43 που θα διεξαχθεί την 19η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και αφορά την προμήθεια «9.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης».   Διαβάστε περισσότερα ...

12/12/2014

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατακύρωση του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακ. 13067/1/23-10-2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

12/12/2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-43 που θα διεξαχθεί την 19η Δεκεμβρίου 2014 και αφορά την προμήθεια ¨9.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης¨.   Διαβάστε περισσότερα ...

12/12/2014

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ανοιχτού πλειοδοτικού  διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14036/13.11.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

  

Διαγωνισμοί Ελαχιστοποίηση
17/12/2014

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚΑ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   Διαβάστε περισσότερα ...

15/12/2014

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για τα «Προηγμένα Συστήματα Εξυπηρέτησης επιβατών στους σταθμούς του ΟΣΕ με τη χρήση των ΤΠΕ», προϋπολογισμού 1.843.760,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.498.991,87€ χωρίς ΦΠΑ).

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

 

    Διαβάστε περισσότερα ...

12/12/2014

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατακύρωση του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακ. 13067/1/23-10-2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

12/12/2014

«Ανάθεση Υλοποίησης και Λειτουργίας του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ Α.Ε.» ως αναλυτικά αναφέρεται στο Μέρος Β΄ και Γ΄, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 400.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και 492.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

ΜΕΡΟΣ Β

ΜΕΡΟΣ Γ

    Διαβάστε περισσότερα ...

12/12/2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-43 που θα διεξαχθεί την 19η Δεκεμβρίου 2014 και αφορά την προμήθεια ¨9.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης¨.   Διαβάστε περισσότερα ...

  

Copyright 2010 - ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Όροι Χρήσης Δήλωση Προστασίας Δεδομένων