Σάββατο, Απριλίου 19, 2014
 
 English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)

Για πληροφορίες σε τιμολόγια & δρομολόγια
 

 

 

Καλωσήλθατε στην Ιστοσελίδα του ΟΣΕ

Η αποστολή του ΟΣΕ είναι:

 • Να καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων.
 • Να μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς με συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
 • Να υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Ο ΟΣΕ είναι ένας σύγχρονος Όμιλος εταιριών παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς ο oποίος υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο στις ανάγκες τόσο της μετακίνησής του όσο και της διακίνησης εμπορευμάτων εντός και εκτός Ελλάδας. Ο ΟΣΕ υπηρετεί τον πολίτη ενσωματώνοντας στις καθημερινές του πρακτικές το όραμα και τις αξίες που επιθυμεί να μοιράζεται μαζί του, το προσωπικό του και την οικονομική κοινότητα της χώρας.

Οι βασικές αξίες από τις οποίες εμφορείται ο ΟΣΕ είναι η Συνέπεια, η Εντιμότητα, η Αξιοκρατία, η Ακεραιότητα, η Διαφάνεια, η Αξιοπιστία και η Ποιότητα.

Αυτές εκφράζονται:

 • Στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υψηλής ποιότητας με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στον πολίτη.
 • Στη συμβολή του στη συνεχή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Στη διαχείριση των οικονομικών και υλικών πόρων που του εμπιστεύεται η Πολιτεία, με σύνεση και διαφάνεια.
 • Στη δημιουργία φιλικού και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου οι εργαζόμενοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές αξιοποιούν τις δυνατότητες τους, σε καθεστώς ίσων ευκαιριών και αξιοκρατικής εξέλιξης χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.
 • Στη συνεργασία του με όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς και διαχειριστές των λοιπών υποδομών μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του εθνικού συστήματος μεταφορών και των διευρωπαϊκών δικτύων.
 • Στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαίτερα στα θέματα της σιδηροδρομικής υποδομής, του περιβάλλοντος, της επικοινωνίας και της πληροφορικής, επιδιώκοντας την επίτευξη αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
 • Στην υιοθέτηση υψηλών προτύπων ποιότητας, δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.
 • Στη συμβολή του ΟΣΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη.
17/4/2014

Ανακοίνωσης απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης, αξιολόγησης των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών και της κατακύρωσης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14003/11.03.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

15/4/2014

Ανακοίνωσης απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος και της κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 13089/27.02.2014 που αφορά το έργο της "Αποξήλωσης, μεταφοράς και αποθήκευσης εξοπλισμού ΑΣΙΔ του Τμήματος Γραμμής Κόρινθος - Ψαθόπυργος".   Διαβάστε περισσότερα ...

14/4/2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-18 που θα διεξαχθεί την 25η Απριλίου 2014 και αφορά την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την "Καλλιτεχνική Επιμέλεια και Εκτύπωση της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2013".   Διαβάστε περισσότερα ...

11/4/2014

Ανακοίνωσης απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-12/31-03-2014 που αφορά προμήθεια και εγκατάσταση "οκτώ (8) επίτοιχων κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT) INVERTER DC 18.000 BTU/H (τεμ. 1) & 12.000 BTU/H (τεμ. 7).   Διαβάστε περισσότερα ...

9/4/2014

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και της κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού 13074/19-12-2013.   Διαβάστε περισσότερα ...

17/4/2014

Ανακοίνωσης απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης, αξιολόγησης των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών και της κατακύρωσης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14003/11.03.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

17/4/2014

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Σ.ΣΤΑΘΜΩΝ, Σ.ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι.Δ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Διαβάστε περισσότερα ...

15/4/2014

Ανακοίνωσης απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος και της κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 13089/27.02.2014 που αφορά το έργο της "Αποξήλωσης, μεταφοράς και αποθήκευσης εξοπλισμού ΑΣΙΔ του Τμήματος Γραμμής Κόρινθος - Ψαθόπυργος".   Διαβάστε περισσότερα ...

14/4/2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-18 που θα διεξαχθεί την 25η Απριλίου 2014 και αφορά την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την "Καλλιτεχνική Επιμέλεια και Εκτύπωση της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2013".   Διαβάστε περισσότερα ...

11/4/2014

Ανακοίνωσης απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-12/31-03-2014 που αφορά προμήθεια και εγκατάσταση "οκτώ (8) επίτοιχων κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT) INVERTER DC 18.000 BTU/H (τεμ. 1) & 12.000 BTU/H (τεμ. 7).   Διαβάστε περισσότερα ...

Copyright 2010 - ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Όροι Χρήσης Δήλωση Προστασίας Δεδομένων