Πέμπτη, Νοεμβρίου 27, 2014
 
 English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)

Για πληροφορίες σε τιμολόγια & δρομολόγια
 

 

 

Καλωσήλθατε στην Ιστοσελίδα του ΟΣΕ

Η αποστολή του ΟΣΕ είναι:

 • Να καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων.
 • Να μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς με συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
 • Να υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Ο ΟΣΕ είναι ένας σύγχρονος Όμιλος εταιριών παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς ο oποίος υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο στις ανάγκες τόσο της μετακίνησής του όσο και της διακίνησης εμπορευμάτων εντός και εκτός Ελλάδας. Ο ΟΣΕ υπηρετεί τον πολίτη ενσωματώνοντας στις καθημερινές του πρακτικές το όραμα και τις αξίες που επιθυμεί να μοιράζεται μαζί του, το προσωπικό του και την οικονομική κοινότητα της χώρας.

Οι βασικές αξίες από τις οποίες εμφορείται ο ΟΣΕ είναι η Συνέπεια, η Εντιμότητα, η Αξιοκρατία, η Ακεραιότητα, η Διαφάνεια, η Αξιοπιστία και η Ποιότητα.

Αυτές εκφράζονται:

 • Στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υψηλής ποιότητας με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στον πολίτη.
 • Στη συμβολή του στη συνεχή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Στη διαχείριση των οικονομικών και υλικών πόρων που του εμπιστεύεται η Πολιτεία, με σύνεση και διαφάνεια.
 • Στη δημιουργία φιλικού και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου οι εργαζόμενοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές αξιοποιούν τις δυνατότητες τους, σε καθεστώς ίσων ευκαιριών και αξιοκρατικής εξέλιξης χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.
 • Στη συνεργασία του με όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς και διαχειριστές των λοιπών υποδομών μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του εθνικού συστήματος μεταφορών και των διευρωπαϊκών δικτύων.
 • Στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαίτερα στα θέματα της σιδηροδρομικής υποδομής, του περιβάλλοντος, της επικοινωνίας και της πληροφορικής, επιδιώκοντας την επίτευξη αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
 • Στην υιοθέτηση υψηλών προτύπων ποιότητας, δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.
 • Στη συμβολή του ΟΣΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Error Συνέβει κάποιο σφάλμα.
Σφάλμα: Καρτέλες δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Ελαχιστοποίηση
24/11/2014

Ανακοίνωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-34/1/12.11.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

21/11/2014

Ανακοίνωση ματαίωσης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14032/14.10.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

21/11/2014

Ανακοίνωση του αποτελέσματος και της κατακύρωσης, του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14026/30.10.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

20/11/2014

Ανακοίνωση Απόφασης, του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14015/1/02.10.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

20/11/2014

Ανακοίνωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης και κατακύρωσης του ανοικτού πλειοδοτικού  διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14016/1/09.09.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

  

Διαγωνισμοί Ελαχιστοποίηση
25/11/2014

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά #62.598,50# € χωρίς Φ.Π.Α και εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτά   #76.996,16# € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ   Διαβάστε περισσότερα ...

24/11/2014

Ανακοίνωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-34/1/12.11.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

21/11/2014

Ανακοίνωση του αποτελέσματος και της κατακύρωσης, του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14026/30.10.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

20/11/2014

Προμήθεια  υλικών σηματοδότησης , προϋπολογιζόμενης δαπάνης  # 102.900# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #126.567# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμη-λότερη τιμή   σε ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ   Διαβάστε περισσότερα ...

19/11/2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ΕΥΡΩ)

ΠΙΝΑΚΑΣ

  Διαβάστε περισσότερα ...
  

Copyright 2010 - ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Όροι Χρήσης Δήλωση Προστασίας Δεδομένων