Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 24, 2014
 
 English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)

Για πληροφορίες σε τιμολόγια & δρομολόγια
 

 

 

Καλωσήλθατε στην Ιστοσελίδα του ΟΣΕ

Η αποστολή του ΟΣΕ είναι:

 • Να καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων.
 • Να μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς με συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
 • Να υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Ο ΟΣΕ είναι ένας σύγχρονος Όμιλος εταιριών παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς ο oποίος υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο στις ανάγκες τόσο της μετακίνησής του όσο και της διακίνησης εμπορευμάτων εντός και εκτός Ελλάδας. Ο ΟΣΕ υπηρετεί τον πολίτη ενσωματώνοντας στις καθημερινές του πρακτικές το όραμα και τις αξίες που επιθυμεί να μοιράζεται μαζί του, το προσωπικό του και την οικονομική κοινότητα της χώρας.

Οι βασικές αξίες από τις οποίες εμφορείται ο ΟΣΕ είναι η Συνέπεια, η Εντιμότητα, η Αξιοκρατία, η Ακεραιότητα, η Διαφάνεια, η Αξιοπιστία και η Ποιότητα.

Αυτές εκφράζονται:

 • Στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υψηλής ποιότητας με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στον πολίτη.
 • Στη συμβολή του στη συνεχή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Στη διαχείριση των οικονομικών και υλικών πόρων που του εμπιστεύεται η Πολιτεία, με σύνεση και διαφάνεια.
 • Στη δημιουργία φιλικού και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου οι εργαζόμενοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές αξιοποιούν τις δυνατότητες τους, σε καθεστώς ίσων ευκαιριών και αξιοκρατικής εξέλιξης χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.
 • Στη συνεργασία του με όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς και διαχειριστές των λοιπών υποδομών μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του εθνικού συστήματος μεταφορών και των διευρωπαϊκών δικτύων.
 • Στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαίτερα στα θέματα της σιδηροδρομικής υποδομής, του περιβάλλοντος, της επικοινωνίας και της πληροφορικής, επιδιώκοντας την επίτευξη αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
 • Στην υιοθέτηση υψηλών προτύπων ποιότητας, δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.
 • Στη συμβολή του ΟΣΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Error Συνέβει κάποιο σφάλμα.
Σφάλμα: Καρτέλες δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Ελαχιστοποίηση
23/9/2014

Ανακοίνωση του αποτελέσματος και κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14022/24.07.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

23/9/2014

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης

14005/1/26.06.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

23/9/2014

Ανακοίνωση του αποτελέσματος και κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14009/1/10.07.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

21/8/2014

Διενέργια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14015/1 που θα διεξαγχθεί την 02.10.2014 με θέμα: Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού  Μη Τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης Προμηθειών & Εφοδιασμού/Υπηρεσία Αποθηκών/Κεντρική Αποθήκη Υλικού  Πειραιά (ΚΑΥΛ) που αφορά:
α)  Εκποίηση καθαρού χαλκού (από καλώδια ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης κ.λ.π), Προϋπολογιζόμενης ποσότητας  68.346  κιλών  περίπου  , σύμφωνα με τον συνημμένο  στην παρούσα διακήρυξη πίνακα 1,  προϋπολογιζόμενης  αξίας #293.888# € περίπου χωρίς Φ.Π.Α και #361.482# € περίπου  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%, ελάχιστης τιμής μονάδος 4,30 €/kg με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή , και
β) Εκποίηση μεταλλικών ειδών (παλαιά σίδερα, μεταλλικά ράφια, γραφεία, υλικά ηλεκτροκίνησης, κονσόλες, τροχοί ),προϋπολογιζόμενης ποσότητας  22.907  κιλών  περίπου, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη πίνακα 2, προϋπολογιζόμενης αξίας  #4.810# €   περίπου   χωρίς Φ.Π.Α και  #5.916# € περίπου συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%, ελάχιστης τιμής μονάδος 0,21 €/kg με  κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή.

ΠΙΝΑΚΕΣ.aspx   Διαβάστε περισσότερα ...

26/5/2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-20 που θα διεξαχθεί την 06η Ιουνίου 2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

  

Διαγωνισμοί Ελαχιστοποίηση
23/9/2014

Ανακοίνωση του αποτελέσματος και κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14022/24.07.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

23/9/2014

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης

14005/1/26.06.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

23/9/2014

Ανακοίνωση του αποτελέσματος και κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14009/1/10.07.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

23/9/2014

« Ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Λευκοθέας – Φωτολίβους και Ίασμου - Πολύανθου και αντιμετώπιση υδραυλικών προβλημάτων στο τμήμα Ίασμος - Κοπτερό » (Α.Π. 174)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛYA

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΙΑΣΜ ΠΟΛΥΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ me iasm koptero

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΛΕΥΚΟΘ ΦΩΤΟΛ

ΣΤΑΤΙΚΑ ΛΕΥΚΟΘ ΦΩΤΟΛ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΕΥΚΟΘ ΦΩΤΟΛ

ΥΔ   Διαβάστε περισσότερα ...

22/9/2014

Προμήθεια «υλικών πληροφορικής», προϋπολογιζόμενης αξίας #20.970,00# € χωρίς ΦΠΑ, και
#25.793,10# € με ΦΠΑ 23%.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   Διαβάστε περισσότερα ...

  

Copyright 2010 - ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Όροι Χρήσης Δήλωση Προστασίας Δεδομένων