Παρασκευή, Ιανουαρίου 30, 2015
 
 English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)

Για πληροφορίες σε τιμολόγια & δρομολόγια
 

 

 

Καλωσήλθατε στην Ιστοσελίδα του ΟΣΕ

Η αποστολή του ΟΣΕ είναι:

 • Να καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων.
 • Να μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς με συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
 • Να υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Ο ΟΣΕ είναι ένας σύγχρονος Όμιλος εταιριών παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς ο oποίος υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο στις ανάγκες τόσο της μετακίνησής του όσο και της διακίνησης εμπορευμάτων εντός και εκτός Ελλάδας. Ο ΟΣΕ υπηρετεί τον πολίτη ενσωματώνοντας στις καθημερινές του πρακτικές το όραμα και τις αξίες που επιθυμεί να μοιράζεται μαζί του, το προσωπικό του και την οικονομική κοινότητα της χώρας.

Οι βασικές αξίες από τις οποίες εμφορείται ο ΟΣΕ είναι η Συνέπεια, η Εντιμότητα, η Αξιοκρατία, η Ακεραιότητα, η Διαφάνεια, η Αξιοπιστία και η Ποιότητα.

Αυτές εκφράζονται:

 • Στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υψηλής ποιότητας με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στον πολίτη.
 • Στη συμβολή του στη συνεχή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Στη διαχείριση των οικονομικών και υλικών πόρων που του εμπιστεύεται η Πολιτεία, με σύνεση και διαφάνεια.
 • Στη δημιουργία φιλικού και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου οι εργαζόμενοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές αξιοποιούν τις δυνατότητες τους, σε καθεστώς ίσων ευκαιριών και αξιοκρατικής εξέλιξης χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.
 • Στη συνεργασία του με όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς και διαχειριστές των λοιπών υποδομών μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του εθνικού συστήματος μεταφορών και των διευρωπαϊκών δικτύων.
 • Στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαίτερα στα θέματα της σιδηροδρομικής υποδομής, του περιβάλλοντος, της επικοινωνίας και της πληροφορικής, επιδιώκοντας την επίτευξη αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
 • Στην υιοθέτηση υψηλών προτύπων ποιότητας, δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.
 • Στη συμβολή του ΟΣΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Error Συνέβει κάποιο σφάλμα.
Σφάλμα: Καρτέλες δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Ελαχιστοποίηση
26/1/2015

Προμήθεια 18.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.   Διαβάστε περισσότερα ...

23/1/2015

Ανακοίνωση Απόφασης έγκρισης αποτελέσματος και κατακύρωσης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14041/16.12.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

19/1/2015

Διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυηξης 14043 που θα διεξαχθεί την 24η Φεβρουαρίου 2015 και αφορά Προμήθεια καλωδίου ενέργειας τύπου J1VV-R 3Χ16, 3Χ16 ΜΜ2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ.aspx   Διαβάστε περισσότερα ...

16/1/2015

O ΟΣΕ Α.Ε διενεργεί τους ανοικτούς  μειοδοτικούς  διαγωνισμούς με αριθμούς διακηρύξεων 13052/1 και 14043 που θα διεξαχθούν την 24η Φεβρουαρίου 2015 και αφορούν προμήθεια υλικών ΑΣΙΔ και καλωδίου ενέργειας αντίστοιχα.   Διαβάστε περισσότερα ...

16/1/2015

Διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 13052/2 που θα διεξαχθεί την 24η Φεβρουαρίου 2015 και αφορά προμήθεια Υλικών ΑΣΙΔ για την (Ασφάλεια Ισόπεδων Διαβάσεων) και για την συντήρηση των εγκαταστάσεων όλου του δικτύου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ.aspx   Διαβάστε περισσότερα ...

  

Διαγωνισμοί Ελαχιστοποίηση
26/1/2015

Προμήθεια 18.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.   Διαβάστε περισσότερα ...

23/1/2015
23/1/2015

Ανακοίνωση Απόφασης έγκρισης αποτελέσματος και κατακύρωσης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14041/16.12.2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

19/1/2015

Ανάδειξη Αναδόχου για την Μίσθωση Δωματίων σε Ξενοδοχείο τριών αστέρων  (Β΄ κατηγορίας ή ανωτέρας) στην Αλεξανδρούπολη, για κάλυψη των αναγκών κατακλίσεως  Προσωπικού των Διευθύνσεων του ΟΣΕ,  που  μεταβαίνει στην  Αλεξανδρούπολη.   Διαβάστε περισσότερα ...

19/1/2015

Διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυηξης 14043 που θα διεξαχθεί την 24η Φεβρουαρίου 2015 και αφορά Προμήθεια καλωδίου ενέργειας τύπου J1VV-R 3Χ16, 3Χ16 ΜΜ2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ.aspx   Διαβάστε περισσότερα ...

  

Copyright 2010 - ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Όροι Χρήσης Δήλωση Προστασίας Δεδομένων