Δευτέρα, Οκτωβρίου 20, 2014
 
 English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)

Για πληροφορίες σε τιμολόγια & δρομολόγια
 

 

 

Καλωσήλθατε στην Ιστοσελίδα του ΟΣΕ

Η αποστολή του ΟΣΕ είναι:

 • Να καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων.
 • Να μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς με συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
 • Να υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Ο ΟΣΕ είναι ένας σύγχρονος Όμιλος εταιριών παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς ο oποίος υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο στις ανάγκες τόσο της μετακίνησής του όσο και της διακίνησης εμπορευμάτων εντός και εκτός Ελλάδας. Ο ΟΣΕ υπηρετεί τον πολίτη ενσωματώνοντας στις καθημερινές του πρακτικές το όραμα και τις αξίες που επιθυμεί να μοιράζεται μαζί του, το προσωπικό του και την οικονομική κοινότητα της χώρας.

Οι βασικές αξίες από τις οποίες εμφορείται ο ΟΣΕ είναι η Συνέπεια, η Εντιμότητα, η Αξιοκρατία, η Ακεραιότητα, η Διαφάνεια, η Αξιοπιστία και η Ποιότητα.

Αυτές εκφράζονται:

 • Στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υψηλής ποιότητας με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στον πολίτη.
 • Στη συμβολή του στη συνεχή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Στη διαχείριση των οικονομικών και υλικών πόρων που του εμπιστεύεται η Πολιτεία, με σύνεση και διαφάνεια.
 • Στη δημιουργία φιλικού και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος εντός του οποίου οι εργαζόμενοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές αξιοποιούν τις δυνατότητες τους, σε καθεστώς ίσων ευκαιριών και αξιοκρατικής εξέλιξης χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.
 • Στη συνεργασία του με όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς και διαχειριστές των λοιπών υποδομών μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του εθνικού συστήματος μεταφορών και των διευρωπαϊκών δικτύων.
 • Στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαίτερα στα θέματα της σιδηροδρομικής υποδομής, του περιβάλλοντος, της επικοινωνίας και της πληροφορικής, επιδιώκοντας την επίτευξη αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
 • Στην υιοθέτηση υψηλών προτύπων ποιότητας, δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.
 • Στη συμβολή του ΟΣΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Error Συνέβει κάποιο σφάλμα.
Σφάλμα: Καρτέλες δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Ελαχιστοποίηση
10/10/2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-29 που θα διεξαχθεί την 22.10.2014 και αφορά προμήθεια ¨Βενζινικίνητων Μηχανημάτων Κοπής Σιδηροτροχιών¨.   Διαβάστε περισσότερα ...

3/10/2014

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14005/1/26.06.2014 που αφορά «εκποίηση παλαιού άχρηστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Μακεδονίας Θράκης/Τμήμα Δράμας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΔΡ)».   Διαβάστε περισσότερα ...

30/9/2014

Ανακοίνωσης απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-28/1/19.09.2014 που αφορά την ¨Μακροχρόνια μίσθωση δύο (2) εταιρικών αυτοκινήτων¨.   Διαβάστε περισσότερα ...

24/9/2014

Ανάκληση – Κατάργηση της 467925/16.09.2014 απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, που αφορά το αποτέλεσμα του ανοικτού μειοδοτικού  διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14031 / 30-07-2014 για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων με Ανθρώπινο Δυναμικό», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας #233.309,37# € χωρίς ΦΠΑ και #286.970,52# € με ΦΠΑ 23% και επανάληψη του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου.
    Διαβάστε περισσότερα ...

26/5/2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-20 που θα διεξαχθεί την 06η Ιουνίου 2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

  

Διαγωνισμοί Ελαχιστοποίηση
17/10/2014
14/10/2014

Προμήθεια ΄΄οξυγόνο &  ασετυλίνη (διαλελυμένη)΄΄, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  #1.857,85# € χωρίς ΦΠΑ και #2.285,15# € με Φ.Π.Α. 23%.
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   Διαβάστε περισσότερα ...

13/10/2014

Προμήθεια:  " ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  Φ12 " προϋπολογιζόμενης αξίας  #6.440,00 # € χωρίς ΦΠΑ και #7.921,20#  € με  Φ.Π.Α. 23%.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   Διαβάστε περισσότερα ...

10/10/2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-29 που θα διεξαχθεί την 22.10.2014 και αφορά προμήθεια ¨Βενζινικίνητων Μηχανημάτων Κοπής Σιδηροτροχιών¨.   Διαβάστε περισσότερα ...

4/10/2014

Προμήθεια  Ενός (1) σιδηροδρομικού  οχήματος  επιθεώρησης , καταγραφής , επισκευής και συντήρησης των στοιχείων της   ηλεκτροκίνησης  , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ   ΔΑΠΑΝΗΣ   #850.000,00#  ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α  και #1.045.500,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ   Διαβάστε περισσότερα ...

  

Copyright 2010 - ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Όροι Χρήσης Δήλωση Προστασίας Δεδομένων