Δευτέρα, Μαρτίου 02, 2015
 
 English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις
3/2/2015

O ΟΣΕ Α.Ε διενεργεί ανοικτό πλειοδοτικό  διαγωνισμό με Αριθμ. Διακήρυξης 14052 που θα διεξαχθεί την 12η Μαρτίου 2015 και αφορά «Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής τμήμα Πάτρας» προϋπολογιζόμενου βάρους 1.155.043 κιλών περίπου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ.aspx   Διαβάστε περισσότερα ...

15/12/2014

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για τα «Προηγμένα Συστήματα Εξυπηρέτησης επιβατών στους σταθμούς του ΟΣΕ με τη χρήση των ΤΠΕ», προϋπολογισμού 1.843.760,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.498.991,87€ χωρίς ΦΠΑ).

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

 

    Διαβάστε περισσότερα ...

24/9/2014

Ανάκληση – Κατάργηση της 467925/16.09.2014 απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, που αφορά το αποτέλεσμα του ανοικτού μειοδοτικού  διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14031 / 30-07-2014 για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων με Ανθρώπινο Δυναμικό», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας #233.309,37# € χωρίς ΦΠΑ και #286.970,52# € με ΦΠΑ 23% και επανάληψη του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου.
    Διαβάστε περισσότερα ...

26/5/2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-20 που θα διεξαχθεί την 06η Ιουνίου 2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

24/4/2014

Με αφορμή το θέμα που ανέκυψε από δημοσιεύματα στον Ηλεκτρονικό Τύπο για την «δήθεν χορήγηση έκτακτου οικονομικού επιδόματος, που αφορά όλους τους εργαζομένους στον ΟΣΕ», διευκρινίζεται ότι: Η συγκεκριμένη παροχή η οποία είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ, αφορά σε βοηθήματα ύψους ΜΕΧΡΙ των 2.000€, τα οποία χορηγούνται εφ΄ άπαξ και ΜΟΝΟ όταν διαπιστωμένα συντρέχουν ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, πάντα με την έγκριση του Δ.Σ. του ΟΣΕ. Της έγκρισης αυτής έχει προηγηθεί η αυστηρή τήρηση θεσμοθετημένης διαδικασίας, μέσω της οποίας η κάθε περίπτωση κρίνεται από Επιτροπή που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του ΟΣΕ, στην οποία συμμετέχει γιατρός του ΟΣΕ, αρμόδια διευθυντικά στελέχη του ΟΣΕ και εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΣΕ. Η Επιτροπή αυτή στηρίζει την κρίση της σε επίσημα ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία πριν την υποβολή της σχετικής εισήγησή της προς το Δ.Σ. του ΟΣΕ. Η ετήσια εγκεκριμένη δαπάνη για τον σκοπό αυτό, για το σύνολο των 1.600, περίπου, εργαζομένων στον ΟΣΕ, ανέρχεται ΜΕΧΡΙ του ποσού των 50.000€.

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος   Διαβάστε περισσότερα ...

2/8/2012
23/6/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε., στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, πρόκειται να θέσει υπό τάση από την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 και από ώρα 00:30 π.μ., τις πάγιες εγκαταστάσεις ηλεκτρικής έλξης, στο τμήμα γραμμής: ΣΚΑ – Τρεις Γέφυρες Η τάση λειτουργίας του ηλεκτροδοτούμενου σιδηροδρομικού δικτύου είναι 25.000 V – 50 Hz. Κάθε προσέγγιση στην Ηλεκτροδοτούμενη γραμμή και στις πάγιες εγκαταστάσεις αυτής καθώς και η αφαίρεση εξαρτημάτων από του πυλώνες στήριξης της εναέριας γραμμής (Γραμμή Επαφής) είναι «άκρως επικίνδυνη για την ζωή».

Διαβάστε περισσότερα στα Δελτία Τύπου 2011/ Ανακοίνωση ΟΣΕ 23/06/2011   

4/4/2011

Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο της 02/04/2011, με βάση τα οποία ο Ο.Σ.Ε. συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των δημόσιων φορέων, οι οποίοι δεν υπέβαλαν εγκαίρως οικονομικά στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών   Διαβάστε περισσότερα ...

29/1/2011
14/1/2011
Σελίδα 2 από 3Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  3  Eπόμενη   Τελευταία   
  

Copyright 2010 - ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Όροι Χρήσης Δήλωση Προστασίας Δεδομένων