Τρίτη, Δεκεμβρίου 23, 2014
 
 English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις
26/5/2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-20 που θα διεξαχθεί την 06η Ιουνίου 2014.   Διαβάστε περισσότερα ...

24/4/2014

Με αφορμή το θέμα που ανέκυψε από δημοσιεύματα στον Ηλεκτρονικό Τύπο για την «δήθεν χορήγηση έκτακτου οικονομικού επιδόματος, που αφορά όλους τους εργαζομένους στον ΟΣΕ», διευκρινίζεται ότι: Η συγκεκριμένη παροχή η οποία είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ, αφορά σε βοηθήματα ύψους ΜΕΧΡΙ των 2.000€, τα οποία χορηγούνται εφ΄ άπαξ και ΜΟΝΟ όταν διαπιστωμένα συντρέχουν ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, πάντα με την έγκριση του Δ.Σ. του ΟΣΕ. Της έγκρισης αυτής έχει προηγηθεί η αυστηρή τήρηση θεσμοθετημένης διαδικασίας, μέσω της οποίας η κάθε περίπτωση κρίνεται από Επιτροπή που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του ΟΣΕ, στην οποία συμμετέχει γιατρός του ΟΣΕ, αρμόδια διευθυντικά στελέχη του ΟΣΕ και εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΣΕ. Η Επιτροπή αυτή στηρίζει την κρίση της σε επίσημα ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία πριν την υποβολή της σχετικής εισήγησή της προς το Δ.Σ. του ΟΣΕ. Η ετήσια εγκεκριμένη δαπάνη για τον σκοπό αυτό, για το σύνολο των 1.600, περίπου, εργαζομένων στον ΟΣΕ, ανέρχεται ΜΕΧΡΙ του ποσού των 50.000€.

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος   Διαβάστε περισσότερα ...

2/8/2012
23/6/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε., στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, πρόκειται να θέσει υπό τάση από την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 και από ώρα 00:30 π.μ., τις πάγιες εγκαταστάσεις ηλεκτρικής έλξης, στο τμήμα γραμμής: ΣΚΑ – Τρεις Γέφυρες Η τάση λειτουργίας του ηλεκτροδοτούμενου σιδηροδρομικού δικτύου είναι 25.000 V – 50 Hz. Κάθε προσέγγιση στην Ηλεκτροδοτούμενη γραμμή και στις πάγιες εγκαταστάσεις αυτής καθώς και η αφαίρεση εξαρτημάτων από του πυλώνες στήριξης της εναέριας γραμμής (Γραμμή Επαφής) είναι «άκρως επικίνδυνη για την ζωή».

Διαβάστε περισσότερα στα Δελτία Τύπου 2011/ Ανακοίνωση ΟΣΕ 23/06/2011   

4/4/2011

Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο της 02/04/2011, με βάση τα οποία ο Ο.Σ.Ε. συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των δημόσιων φορέων, οι οποίοι δεν υπέβαλαν εγκαίρως οικονομικά στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών   Διαβάστε περισσότερα ...

29/1/2011
14/1/2011
14/1/2011

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1/2011
    Διαβάστε περισσότερα ...

24/12/2010
20/12/2010

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
 
  Διαβάστε περισσότερα ...
Σελίδα 2 από 3Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  3  Eπόμενη   Τελευταία   
  

Copyright 2010 - ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Όροι Χρήσης Δήλωση Προστασίας Δεδομένων