Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 2017-13 που θα διεξαχθεί την 06η Μαρτίου 2017 και αφορά την προμήθεια "Υλικών Σηματοδότησης".

Περισσότερα...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ GCIOB 360Q KAI ΤΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ...

Περισσότερα...

Διενέργια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 2017-10 που θα διεξαχθεί την 03η  Μαρτίου  2017 και αφορά την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου...

Περισσότερα...

περισσότερα

διαβάστε εδώ