Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (συνοπτικός διαγωνισμός)

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-53 που θα διεξαχθεί την 5η Σεπτεμβρίου 2017 και αφορά την προμήθεια «Ηλεκτρονικών ειδών...

Περισσότερα...

διαβάστε περισσότερα.

περισσότερα

περισσότερα