Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 2017-27 που θα διεξαχθεί την  3η  Απριλίου  2017 και αφορά την ανάδειξη...

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-25 που θα διεξαχθεί την 5η Απριλίου 2017 και αφορά την προμήθεια «Αρπάγων αγωγού γείωσης και...

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-24 που θα διεξαχθεί την 5η Απριλίου 2017 και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση «Συστήματος...

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-22 που θα διεξαχθεί την  5η Απριλίου 2017 και αφορά την προμήθεια «Λυχνιών Φωτοσημάτων και...

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό 2017-20 που θα διεξαχθεί την 5η Απριλίου 2017 και αφορά την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο...

Περισσότερα...