Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για...

Περισσότερα...

περισσότερα

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2018-67 που θα διεξαχθεί την 30η Οκτωβρίου  2018 και αφορά  το έργο «Ανάλυση αναγκαίων...

Περισσότερα...

διαβάστε περισσότερα.

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2018-66 που θα διεξαχθεί την 30η Οκτωβρίου  2018 και αφορά  το έργο «Διαδικασίες και Μελέτη...

Περισσότερα...