Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (συνοπτικός διαγωνισμός)

Read more ...

διαβάστε περισσότερα.

διαβάστε περισσότερα.

Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Στελεχιακού Τεχνικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΗΣΗΚ) για την...

Read more ...

διαβάστε περισσότερα.