Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-55 που θα διεξαχθεί την 30η Νοεμβρίου 2017 και αφορά την ανάθεση του έργου «Προληπτική συντήρηση...

Read more ...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2017-81 που θα διεξαχθεί την 30η Νοεμβρίου 2017 και αφορά την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την...

Read more ...

περισσότερα

περισσότερα

περισσότερα