Ο ΟΣΕ Α.Ε. έχει πιστοποίηση «Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών», σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013
Η πιστοποίηση ισχύει για το...

Περισσότερα...

Έγκριση Ασφάλειας για βεβαίωση της αποδοχής του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Οδηγία 2004/49/ΕΚ και...

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ Α.Ε. έχει πιστοποίηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001: 2008.
Η πιστοποίηση ισχύει για το κάτωθι πεδίο εφαρμογής:
Κεντρικές...

Περισσότερα...

Mouseio.Ose.web.banner 300x250