Ο ΟΣΕ Α.Ε. έχει πιστοποίηση «Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών», σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013
Η πιστοποίηση ισχύει για το κάτωθι πεδίο εφαρμογής:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, σε Κεντρικά Γραφεία: Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα.

 

iso 27001

Mouseio.Ose.web.banner 300x250