Ο ΟΣΕ Α.Ε. έχει πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001: 2015.
Η πιστοποίηση ισχύει για το κάτωθι πεδίο εφαρμογής...

Περισσότερα...

Mouseio.Ose.web.banner 300x250