Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον συνοπτικό Διαγωνισμό (με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου)  για την ανάθεση του έργου: 

«ΚΟΠΗ Ή ΚΛΑΔΕΜΑ επικινδυνων δένδρων, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙ Η΄ παραπλευρωσ της σιδηροδρομικησ γραμμησ, από τοn Σ. σ. ΑΘΗΝΩΝ εωσ τον σ. σ. δαυλειασ ΚΑΙ από ΤΟΝ Σ. Σ. ΟΙΝΟΗΣ ΕΩΣ ΤΟΝ Σ. Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» (Α.Δ. 1943).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΟΣΕ Α.Ε. στην Αθήνα, Καρόλου 1-3, 5ος όροφος, γραφείο 517 στις 22/08/2019 και ώρα 10:00.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (DOC)

Mouseio.Ose.web.banner 300x250