Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 2019-59 που θα διεξαχθεί την 12η Σεπτεμβρίου 2019 και αφορά«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης δώδεκα (12) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ, δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής Ελλάδος (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ), με ανθρώπινο δυναμικό». διαβάστε εδώ.

Mouseio.Ose.web.banner 300x250