Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 2019-60 που θα διεξαχθεί την 12η Σεπτεμβρίου 2019 και αφορά«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης έντεκα (11) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ, δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Βόρειας Ελλάδος (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ), με ανθρώπινο δυναμικό». διαβάστε εδώ.

Mouseio.Ose.web.banner 300x250