ΠΡΟΧ. ΔΙΑΓ. 04/725650/2016  18-10-2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ Σ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ: ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ περισσότερα εδώ...

Mouseio.Ose.web.banner 300x250