Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού -ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ- (της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,Περιφέρειας Πελοποννήσου και Αττικής –Στερεάς Ελλάδας), ποσότητας τεμαχίων 73.812, ως αναφέρονται στους συνημμένους τρείς πίνακες , Ελαχίστης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ #73.812,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και ΕΥΡΩ #90.788,76# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ άνω της προϋπολογισθείσας.

Λήψη αρχείου

Mouseio.Ose.web.banner 300x250