Προμήθεια "κεραία (μπάρα) μηχανισμού ημιδρυφάκτου από αλουμίνιο (4,5 m) ΑΣΙΔ", προϋπολογιζόμενης δαπάνης #1.300,00# € χωρίς ΦΠΑ και #1.599,00# €

Περισσότερα...

Προμήθεια: Υλικά σηματοδότησης τμ. Δομοκού-Λάρισας , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 466.057,41 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και 573.250,61 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου...

Περισσότερα...

«Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο δύο αστέρων (γ΄ κατηγορίας ή ανωτέρας) στο Βόλο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με προϋπολογισθείσα ημερήσια τιμή...

Περισσότερα...

Αρχείο PDF

Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου υλικού της Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Γραμμής Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας /Τμήμα...

Περισσότερα...

Mouseio.Ose.web.banner 300x250