ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 2020-08 που θα διεξαχθεί την 05η Φεβρουαρίου 2020 και αφορά την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου...

Περισσότερα...

περισσότερα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 2019-75/1 που θα διεξαχθεί την 04η Φεβρουαρίου 2020 και αφορά την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου...

Περισσότερα...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2019-76/1  που θα διεξαχθεί την 4η Φεβρουαρίου 2020 και αφορά την προμήθεια «Αντλιών».

Περισσότερα...