Δοθέντος ότι δεν έχει ακόμη ορισθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις (ν. 4506/2017 και αριθ. Δ4δ/οικ.77918/11.10.2018 κυα) δεκαήμερη...

Περισσότερα...

Περισσότερα...

Περισσότερα...

Περισσότερα...

Mouseio.Ose.web.banner 300x250