150 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

Ο ΟΣΕ Α.Ε. έχει πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001: 2015.
Η πιστοποίηση ισχύει για το κάτωθι πεδίο εφαρμογής:
Λειτουργία ως διαχειριστής σιδηροδρομικής υποδομής (διαχείριση της ανάπτυξης δικτύου των Η/Μ συστημάτων, διαχείριση της κυκλοφορίας) σε:
Κεντρικά Γραφεία: Καρόλου 1-3, Αθήνα
ΚΑΥΛ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ): Δηλαβέρη 2, Λεύκα, Αγ. Ι. Ρέντης
Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών
Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001

Mouseio.Ose.web.banner 300x250