ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2019-82 που θα διεξαχθεί την 28η Νοεμβρίου 2019 και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση «Συστήματος...

Read more ...

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (Ι.Δ.) ΤΟΥ ΟΣΕ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ...

Read more ...

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (Ι.Δ.) ΤΟΥ ΟΣΕ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ...

Read more ...

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (Ι.Δ.) ΤΟΥ ΟΣΕ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ...

Read more ...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2019-76  που θα διεξαχθεί την 21η Νοεμβρίου 2019 και αφορά την Προμήθεια «Αντλίες απορροής...

Read more ...