ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ ΔΥΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ...

Read more ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ...

Read more ...

Προμήθεια «υλικών πληροφορικής», προϋπολογιζόμενης αξίας #20.970,00# € χωρίς ΦΠΑ, και #25.793,10# € με ΦΠΑ 23%.
καντε κλικ

Read more ...

 

Ανακοίνωσης απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος και της κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 13089/27.02.2014 που...

Read more ...

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-18 που θα διεξαχθεί την 25η Απριλίου 2014 και αφορά την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την...

Read more ...