ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

THE MUSEUM OF HISTORY AND PHYSICS

A big part of the Museum of History & Physics rebuilding, launched in 1999, has now been completed. Τhe four large rooms on the ground floor of the 1st Gymnasium of Chios - Chios School currently host all the collections of history and folklore, scientific instruments, and a large library.

COLLECTIONS

I. HISTORY-FOLKLORE
The first collection contains ancient pottery, coins, manuscripts, religious icons, swords, firearms (pistols and rifles), engravings, lithographs, costumes, agricultural tools, items of folk culture, old editions (16th to 19th century).

II. SCIENTIFIC INSTRUMENTS
The second collection contains scientific instruments, some of which are rare or very old, dating from the early 19th century. Most organs of the collection have been preserved and are fully operational.

III. THE LIBRARY
The Museum of History & Physics also houses a major historical, literary and scientific library of 5,000 volumes.
The Museum contains scientific instruments, some of which are rare or very old, dating from the early 19th century. Most organs of the collection have been preserved and are fully operational.

Steam Engine

Ατμομηχανή


It's an exact model of a steam engine train. It works by burning alcohol. The heat produced causes the water in the boiler to boil. The vapor produced moves the pistons connected to the wheels and the engine moves.

Steam Engine Piston

Έμβολο ατμομηχανής


It is used for studying the piston operation, shown in section.

Steam Engine Model

Μοντέλο ατμομηχανής


Steam engine model shown in section. It has a Watt adjustor which controls the steam supply.