ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

Read more ...

Read more ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΦΕΚ

Στο πλαίσιο της σταθερής προσήλωσης του Οργανισμού στην παρακολούθηση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών εξελίξεων, ο ΟΣΕ προσκαλεί σε συμμετοχή...

Read more ...

Δοθέντος ότι δεν έχει ακόμη ορισθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις (ν. 4506/2017 και αριθ. Δ4δ/οικ.77918/11.10.2018 κυα) δεκαήμερη...

Read more ...