Ο ΟΣΕ Α.Ε. έχει πιστοποίηση «Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών», σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013
Η πιστοποίηση ισχύει για το...

Read more ...

Έγκριση Ασφάλειας για βεβαίωση της αποδοχής του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Οδηγία 2004/49/ΕΚ και...

Read more ...

OSE SA is certified to ISO 14001: 2004 for its environmental management system; the certification is valid for the following scopes of application:

Read more ...

Mouseio.Ose.web.banner 300x250