ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

OSE SA is the National Railway Infrastructure administrator, according to Law 3891/10; the development priorities of the railway sector in Greece are inextricably linked with the vision of OSE SA, which is to develop a modern infrastructure for the provision of railway transport services, promoting the national railway network as an essential and integral part of trans-European networks. Furthermore, it aims at satisfying the needs of citizens and businesses for fast, secure, convenient and cost-effective transport for both passengers and freight, creating the conditions for further development of the network in order to serve the more remote areas of the country.


The Strategic Planning of OSE SA is subject to the framework defined by the European Union for the development of European railways as a high-priority and in the medium- to long-term.


The organization's main concern is to ensure an easily accessible, secure, integrated and high-quality transport system that respects the customer and effectively manages allocated resources. At the same time, it seeks to increase railway services competitiveness, both in the Greek and international markets.


The main strategic orientations of OSE SA include:
• Economic Viability
• Improving the Quality of Services, Infrastructure and Traffic Management
• Optimizing the Internal Efficiency and Operational Procedures
• Fulfilling Regulatory Requirements to Liberate the Railway Market
• Improving strategic positioning in the transport market.
• Achieving an adequate level of performance for railway systems
• Ensuring financial resources for infrastructure and technological equipment
• Using modern IT systems (ERP implementation, etc.)
• Designing and implementing investments, without delay, at a reasonable cost and quality
• Developing a competitive business policy
• Human resources development
• Upgrading and protecting the environment
• Strengthening cross-border cooperation and development


The main development options of the railway sector for the period 2014 – 2020 are:
1. Completing the "backbone" of the Greek railway network (Patras-Athens-Thessaloniki-Idomeni / Promachonas [PATHE/P]), with a double electrified high-speed line with modern signaling / telecommanding (ETCS Level 1) and telecommunications.
2. Completing the reorganization of OSE SA, including actions for technological modernization, market orientation, improvement of railway stations, preparation and execution of the National Maintenance Plan based on quality indicators for the proper functioning of the railway network.
3. Completingof the modernization of the existing network as well as its expansion to suburban metropolitan areas, particularly in Attica, Thessaloniki and Patras.
4. Completing projects and actions regarding freight, including the railway link between main ports, industrial areas and cross-border nodes.
5. Improving (by infrastructure reconditioning, local deviations, operational interventions, modern signaling, elimination of Automatic Level Crossings, etc.) the remaining regional network lines in order to increase safety and reliability, and reduce journey time.
6. Judicious network expansion in areas currently not served and connection to airports, based on socio-economic criteria and the emerging demand.

The goals of development programs are:
• Reducing the cost of both passenger and freight transportation
• Reducing traffic congestion in transport networks and journey time
• Improving the capacity of the transport networks
• Improving service performance and quality
• Increasing transport safety
• Increasing interconnectivity with borderline and trans-European transportation networks


The Strategic Investment Plan (SIP) of the railway axis PATHE/P (Patras-Athens-Thessaloniki-Idomeni / Promachonas) has a total budget of €6.2 bil for the period 2000 – 2015; the projects are financed by co-funded programs or solely from national funds.


In the coming years, the railway is expected to become the main mode of transport between Athens - Thessaloniki and Athens - Patras, reducing the use of car transportation. In the modern high speed network, the journey time between Athens - Thessaloniki and between Athens - Patras will be 3 hours and 30 minutes and 2 hours, respectively.


Additionally, with the recent strategic redesign of the SIP, connections between ports (e.g. Ikonio-Thriasio Pedio line) and industrial facilities are emphasized, aiming at increasing freight load.