ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΣΙΩΚΟΥ 4 ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 

The vision of OSE SA with regards to safety is the development and management of modern railway infrastructure, with the safe transport of passengers and freight in mind.


Organization's Commitment
• To take all necessary measures in order to ensure the protection of users, workers and the public during transportation or when located in areas of OSE responsibility
• To fully comply with the relevant applicable legislation related to security
• To continuously improve the Safety Management System


Basic goals of OSE SA:
• To improve its performance on safety
• To minimize, or where possible eliminate, all risks that may lead to loss of life, injuries, fires and extensive damage to railway infrastructure, rolling stock or the environment.


All workers have safety as a top priority for the successful fulfillment of their duties. The executives of the Organization in all administrative and supervisory levels are responsible, within their powers, for meeting safety requirements and applying this policy.


In particular, OSE SA:
• Provides and allocates adequate resources and safety equipment for passengers and freight transport
• Ensures the preservation of railway safety and its continuous improvement, taking into account the development of EU legislation, and technical and scientific progress, while giving priority to the prevention of accidents
• Ensures the strengthening of safety education and its integration in decision-making at all levels, by providing guidance that ensures continuous improvement
• Educates employees and encourages them to work in a responsible way
• Encourages the participation of all employees, to ensure the implementation of the safety policy
• Promotes cooperation with local authorities and organizations dealing with security issues
• Develops risk prevention procedures in the railway network
• Draws up contingency plans for dealing with emergencies, in order to minimize potential security risks for freight and passengers transport
• Applies a procedure for reporting and in-depth investigating incidents in order to take measures that will eliminate their reoccurrence in the future
• Annually reviews the safety policy and reissues it if deemed necessary


Compliance with this safety policy is mandatory for all employees, partners and contractors of the Organization.

Safety Management System (SMS)
OSE SA has documented, developed and implemented an effective Safety Management System (SMS) for all its activities.
The Safety Management System covers the whole range of the Agency's activities relating to infrastructure management, traffic regulation and interaction between railway companies and OSE SA. It also incorporates the necessary Organization regulations and agreements that ensure the maximum safety of the railway.


The overall goal of the SMS is to minimize Train Incidents. At the same time, the achievement of common safety targets (CST) is ensured, the second group of which was introduced by Decision 2012/226/EU of 23 April 2012. The CSTs have created tools which allow to estimate the safety level and the performance of railway companies in the EU and its member states.


The SMS contributes towards:
• Improving overall performance
• Establishing operational and functional efficiency
• Strengthening relationships with customers of the Organization and the Regulatory Authority for Railways and
• Educating staff on the safety policy


In particular, by adopting a structured approach towards the SMS design and implementation, a careful analysis and risk management associated with the activities of the Organization, under all circumstances, is achieved. The latter approach also takes into account interconnections with other railway operators (TRAINOSE, EESTY, ERGOSE) in the railway system.


The proper implementation of the Safety Management System by OSE SA is the key element of success for the entire safety regulatory framework, as foreseen by the Railway Safety Directive, considering that it is the basis on which the Regulatory Authority for Railways issues the safety authorization.


Effective risk management within the railway system is only achieved through a synergy of three key factors:
1. The technical aspect, namely the latest tools and equipment used,
2. The human aspect, namely the people on the "front line", with appropriate skills, ongoing training and awareness
3. The organizational aspect, namely the procedures and methods that connect the complex framework of the required actions.


The SMS implementation is a legally binding obligation governed by Articles 4 (3) and 9 (1) of European Directive 2004/49/EC. This Directive aims at developing a common approach towards railway safety, so that all railway networks of the European Union have high levels of security.


The SMS applied by OSE SA, in its capacity as the Greek Railway Infrastructure administrator, contains all the features and elements mentioned in Article 9 and Annex III of the Railway Safety Directive. It is assessed by the Regulatory Authority for Railways both during its initial adoption and periodically, to ensure effective implementation.
Many of the SMS elements are common to relevant Quality Management Systems (ISO 9001) and Environment Management Systems (ISO 14001); therefore OSE SA implements a Single-Integrated Management System that includes all the requirements of individual systems. Thus, Management is given the opportunity to watch over all systems and to set common and substantial improvement targets.

 

President and CEO
Panagiotis Alk. Theofanopoulos